Naar boven ↑

F. Fernhout

Fokke Fernhout was rechter en is thans advocaat en universitair hoofddocent burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Maastricht.