Naar boven ↑

M.R. Bruning

 Prof.mr.drs. Mariëlle R. Bruning is hoogleraar Jeugdrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in kinderbescherming(smaatregelen), jeugdhulp, juridische aspecten van kindermishandeling, rechten van minderjarigen in juridische procedures, geweld tegen kinderen en internationale mensen- en kinderrechten. Zij is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en was van 2018-2019 namens Nederland lid van de Expert Group Responses to Violence Against Children van de Raad van Europa.
Voor publicaties zie:
http://law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/jeugdrecht/medewerkers/mrbruning.