Naar boven ↑

F. Tan

Floris Tan is als promovendus verbonden aan het Grotius Centre for International Legal Studies, Universiteit Leiden. Zijn proefschrift gaat over het samenspel van mensenrechten en oorlogsrecht, specifiek in het kader van de procedurele verplichting onderzoek te doen naar schendingen van het recht. Buiten zijn proefschriftonderwerp richt hij zich met name op ne bis in idem en art. 18 EVRM, dat gaat over restrictie van grondrechten onder valse voorwendselen.