Naar boven ↑

D.A.G. van Toor

Dave van Toor is als universitair docent straf(proces)recht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht verbonden. Hij studeerde rechten en psychologie. Op het snijvlak van deze twee vakgebieden publiceert hij regelmatig (zoals zijn proefschrift Het schuldige geheugen? uit 2017). Daarnaast geniet vooral de toetsing van opsporingsbevoegdheden aan mensenrechten zijn bijzondere belangstelling.