Naar boven ↑

prof. mr. A.C. Hendriks

Aart Hendriks is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden.

Aart studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht.

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). Hij is naast zijn hoogleraarschap rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC, medewerker van diverse tijdschriften en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia.